Minder asielzoekers en gezinsmigratie in 2010

In 2010 waren er 15.150 asielaanvragen, 1.000 minder dan in 2009. Zowel in 2009 als in 2010 wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst 45 procent van de asielaanvragen toe.

Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Leers voor Immigratie en Asiel.

Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie daalde vorig jaar licht. Vorig jaar kwamen er 20.920 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming binnen. In 2009 waren dat er nog 21.980. Daarbinnen bleef het aantal aanvragen voor gezinshereniging praktisch gelijk en daalde het aantal aanvragen voor gezinsvorming met 11 procent.

De Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee en de politie hebben vorig jaar 22.560 vreemdelingen tegengehouden of teruggestuurd. In iets meer dan de helft (52 procent) van de zaken was er sprake van aantoonbaar vertrek (gedwongen of zelfstandig) uit Nederland, in 2009 was dat nog 47 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.